top of page

PROVOZNÍ ŘÁD STUDIA

1. Každý klient studia YoGaia souhlasí svým přihlášením na lekci, kurz nebo jinou akci pořádanou studiem s provozním řádem studia a je povinen jej dodržovat. 

2. Každý klient respektuje začátek lekce a neruší svými pozdními příchody chod studia a ostatní cvičící. 

3. Návštěvník studia je povinen dodržovat pokyny personálu týkající se bezpečnosti, užívání pomůcek, které jsou ve vlastnictví studia a provozu studia.

 

4. Studio YoGaia nezodpovídá za zdravotní stav ani za změny zdravotního stavu klienta.

5. Každý klient studia je povinný nahlásit úraz způsobený na lekci/kurzu/akci neprodleně po skončení události přítomnému lektorovi/masérovi. 

6. Každý klient je také povinný nahlásit poničení či jiné znehodnocení pomůcek a dalšího majetku studia neprodleně po skončení události přítomnému personálu. V případě, že je za znehodnocení zodpovědný klient, studio má právo po něm vyžadovat 100% finanční kompenzaci, i přestože by znehodnocení nebylo záměrné. 

7. Každý klient si zouvá venkovní obuv ve vstupní místnosti a do sálu vchází bez obuvi. 

8. Ve studiu nejsou uzamykatelné skříňky a proto je na zvážení klienta, jaký majetek s sebou do studia nosí. Studio nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo odcizení soukromého majetku klientů.

9. Vstup do studia je možný v době konání lekcí, kurzů a jiných studiem pořádaných akcí, kdy je přítomen některý z lektorů nebo masérů, a návštěvníka k němu opravňuje zakoupení vstupenky na některou ze zmíněných akcí nebo vlastnictví naší permanentky. 

10. Návštěvník studia se přihlašuje na otevřené lekce přes rezervační systém studia, popřípadě po dohodě s lektorem přímo u něj. Ať už se hlásíte na stránkách studia nebo u lektora, respektujte, prosím, MINIMÁLNĚ 4 hodinový časový interval před začátkem lekce, kdy je možné účast na lekci zrušit. Včasným zrušením rezervace berete ohled na lektora i na ty, kdo se chtějí účastnit a dosud nemohli, kvůli kapacitě studia. Rezervační systém sám penalizuje lekci po 10 hodinách před konáním lekce. V případě neoprávněného stržení kreditu za penalizaci nás prosím kontaktujte, kredit vám vrátíme zpět.  

11. U kurzů a akcí, jejichž pořadatelem je studio YoGaia, je většinou požadováno zaplacení zálohy. Ta je, pokud není uvedeno jinak, nevratná, pokud se účastník neomluví nejpozději 14 dní (včetně) před zahájením kurzu/akce. Účastníkovi, který se omluví z účasti v intervalu kratším než 14 dní, propadá záloha ve prospěch lektora nebo studia, popřípadě může najít náhradníka a převézt zaplacenou zálohu na něj. 

12. Ve studiu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky. 

13. Každý klient je povinen dodržovat ve studiu pořádek, uklidit po lekci/kurzu/akci zapůjčené pomůcky a vyčistit si po sobě podložku zapůjčenou studiem podle pokynů lektora.

Studio YoGaia

28.3.2018

bottom of page